MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
Stránky:
Cemmac OPTIMCEM 25kg 32,5 R

Cemmac OPTIMCEM 25kg 32,5 R

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-V) 32,5 R sa používa k výrobe prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných tried,


Info
2.60 €
Stránky: